top of page

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

Політика конфіденційності

www.czechyou.cz/

Щоб отримати інформацію про ваші Персональні дані, цілі та сторони, з якими вони передаються, зв’яжіться з Власником.
Щоб отримати додаткову інформацію та зрозуміти свої права, ви також можете переглянути повну версію цієї політики конфіденційності, натиснувши посилання в нижньому правому куті цієї сторінки.

Контактна інформація

Власник і контролер даних
czechyou.cz

Контактна електронна адреса власника:
info@czechyou.cz

Типи зібраних даних
Власник не надає перелік типів зібраних персональних даних.

Повна інформація про кожен тип зібраних Персональних даних надається у спеціальних розділах цієї політики конфіденційності або в окремих текстах пояснень, які відображаються перед збором Даних.
Особисті дані можуть вільно надаватися Користувачем або, у випадку Даних про використання, збиратися автоматично під час використання цієї Програми.

Якщо не вказано інше, усі Дані, запитувані цією Додатком, є обов’язковими, і ненадання цих Даних може зробити неможливим надання послуг цією Додатком. У випадках, коли в цій Заявці конкретно зазначено, що деякі Дані не є обов’язковими, Користувачі можуть не передавати ці Дані без наслідків для доступності або функціонування Сервісу.
Користувачі, які не впевнені щодо того, які Персональні дані є обов’язковими, можуть зв’язатися з Власником.
Будь-яке використання файлів cookie або інших інструментів відстеження цією програмою або власниками сторонніх служб, які використовуються цією програмою, служить для надання Послуги, необхідної Користувачеві, на додаток до будь-яких інших цілей, описаних у цьому документі. і в Політиці щодо файлів cookie, якщо вона доступна.

Користувачі несуть відповідальність за будь-які Особисті дані третіх сторін, отримані, опубліковані або передані через цю програму.

Спосіб і місце обробки Даних

Способи обробки
Власник вживає відповідних заходів безпеки, щоб запобігти несанкціонованому доступу, розголошенню, модифікації або несанкціонованому знищенню Даних.
Обробка даних здійснюється за допомогою комп’ютерів та/або ІТ-інструментів, дотримуючись організаційних процедур і режимів, суворо пов’язаних із зазначеними цілями. Окрім Власника, у деяких випадках доступ до Даних можуть отримати певні особи, відповідальні за роботу цієї Додатку (адміністрація, продажі, маркетинг, юристи, системне адміністрування) або зовнішні сторони (наприклад, треті сторонні постачальники технічних послуг, поштові перевізники, хостинг-провайдери, ІТ-компанії, комунікаційні агентства), призначені, за необхідності, Обробниками даних Власником. Оновлений список цих сторін може бути запитаний у Власника в будь-який час.

Місце
Дані обробляються в робочих офісах Власника та в будь-яких інших місцях, де знаходяться сторони, залучені до обробки.

Залежно від місцезнаходження Користувача передача даних може передбачати передачу Даних Користувача в іншу країну. Щоб дізнатися більше про місце обробки таких переданих Даних, Користувачі можуть переглянути розділ, що містить детальну інформацію про обробку Персональних даних.

Час зберігання
Якщо в цьому документі не вказано інше, Персональні дані обробляються та зберігаються стільки часу, скільки цього вимагає ціль, для якої вони були зібрані, і можуть зберігатися довше відповідно до чинних юридичних зобов’язань або на основі згоди Користувачів.

Політика використання файлів cookie
Ця програма використовує трекери. Щоб дізнатися більше, Користувач може ознайомитися з Політикою щодо файлів cookie.

Додаткова інформація для користувачів у Європейському Союзі
Цей розділ поширюється на всіх користувачів у Європейському Союзі відповідно до Загального регламенту захисту даних («GDPR») і для таких користувачів замінює будь-яку іншу, можливо, розбіжну або суперечливу інформацію, що міститься в політиці конфіденційності. Додаткову інформацію щодо категорій Даних, що обробляються, цілей обробки, категорій одержувачів Персональних даних, якщо такі є, і додаткову інформацію про Персональні дані можна знайти в розділі під назвою «Детальна інформація про обробку Персональних даних» у межах цей документ.

Правова основа обробки
Власник може обробляти Персональні дані, що стосуються Користувачів, якщо застосовується одне з наступного:

Користувачі дали свою згоду для однієї або кількох конкретних цілей. Примітка. Відповідно до деяких законодавчих актів Власнику може бути дозволено обробляти Персональні дані, доки Користувач не заперечує проти такої обробки («відмова»), не покладаючись на згоду чи будь-яку іншу з наступних правових підстав. Однак це не стосується випадків, коли обробка персональних даних регулюється європейським законодавством про захист даних;
надання Даних необхідне для виконання угоди з Користувачем та/або для виконання будь-яких його переддоговірних зобов’язань;
обробка необхідна для виконання юридичних зобов’язань, яким підлягає Власник;
обробка пов’язана із завданням, яке виконується в суспільних інтересах або в рамках виконання офіційних повноважень, наданих Власнику;
обробка необхідна для цілей законних інтересів, яких переслідує Власник або третя сторона.
У будь-якому випадку Власник із задоволенням допоможе роз’яснити конкретну правову основу, яка застосовується до обробки, і, зокрема, чи є надання Персональних даних законодавчою чи договірною вимогою чи вимогою, необхідною для укладення договору.

Додаткова інформація про час зберігання
Якщо інше не зазначено в цьому документі, Персональні дані обробляються та зберігаються протягом необхідного часу y ціль, для якої вони були зібрані, і можуть зберігатися довше відповідно до застосовних юридичних зобов’язань або на основі згоди Користувачів.

Тому:

Персональні дані, зібрані для цілей, пов’язаних із виконанням договору між Власником і Користувачем, зберігаються до повного виконання такого договору.
Персональні дані, зібрані для цілей законних інтересів Власника, зберігаються стільки, скільки необхідно для досягнення таких цілей. Користувачі можуть знайти конкретну інформацію щодо законних інтересів Власника у відповідних розділах цього документа або звернувшись до Власника.
Власнику може бути дозволено зберігати Персональні дані протягом більш тривалого періоду кожного разу, коли Користувач дає згоду на таку обробку, за умови, що така згода не буде відкликана. Крім того, Власник може бути зобов’язаний зберігати Персональні дані протягом більш тривалого періоду щоразу, коли це потрібно для виконання юридичного зобов’язання або за розпорядженням органу влади.

Після закінчення терміну зберігання Персональні дані будуть видалені. Таким чином, право на доступ, право на видалення, право на виправлення та право на перенесення даних не можуть бути реалізовані після закінчення терміну зберігання.

Права Користувачів
Користувачі можуть користуватися певними правами щодо своїх Даних, які обробляються Власником.

Зокрема, Користувачі мають право в межах, дозволених законодавством, робити наступне:

Відкликати свою згоду в будь-який час. Користувачі мають право відкликати згоду, якщо вони раніше дали свою згоду на обробку своїх персональних даних.
Заперечувати проти обробки своїх Даних. Користувачі мають право заперечувати проти обробки своїх Даних, якщо обробка здійснюється на законній основі, відмінній від згоди.
Доступ до їхніх даних. Користувачі мають право дізнаватися, чи обробляються Дані Власником, отримати інформацію щодо певних аспектів обробки та отримати копію Даних, що обробляються.
Перевірте та вимагайте виправлення. Користувачі мають право перевіряти точність своїх Даних і вимагати їх оновлення або виправлення.
Обмежити обробку своїх Даних. Користувачі мають право обмежити обробку своїх Даних. У цьому випадку Власник не оброблятиме свої Дані з будь-якою іншою метою, окрім їх зберігання.
Вимагати видалення або іншим чином видалення своїх особистих даних. Користувачі мають право вимагати від Власника видалення своїх Даних.
Отримати їхні дані та передати їх іншому контролеру. Користувачі мають право отримувати свої Дані у структурованому, широко використовуваному та машиночитаному форматі та, якщо це технічно можливо, без будь-яких перешкод передати їх іншому контролеру.
Подайте скаргу. Користувачі мають право подати претензію до свого компетентного органу із захисту даних.
Користувачі також мають право дізнаватися про правову основу для передачі даних за кордон, у тому числі до будь-якої міжнародної організації, яка регулюється міжнародним публічним правом або заснована двома чи більше країнами, такими як ООН, а також про заходи безпеки, вжиті Власником для захисту своїх Дані.

Детальна інформація про право на заперечення проти обробки
Якщо Персональні дані обробляються в суспільних інтересах, під час виконання офіційних повноважень, наданих Власнику, або в цілях законних інтересів, яких переслідує Власник, Користувачі можуть заперечити проти такої обробки, надавши підстави, пов’язані з їхньою конкретною ситуацією. обґрунтуйте заперечення.

Користувачі повинні знати, що, однак, якщо їхні персональні дані обробляються для цілей прямого маркетингу, вони можуть заперечити проти такої обробки в будь-який час безкоштовно та без надання будь-яких обґрунтувань. Якщо Користувач заперечує проти обробки для цілей прямого маркетингу, Персональні дані більше не оброблятимуться для таких цілей. Щоб дізнатися, чи обробляє Власник Персональні дані для цілей прямого маркетингу, Користувачі можуть звернутися до відповідних розділів цього документа.

Як реалізувати ці права
Будь-які запити щодо використання прав Користувача можна направляти Власнику за допомогою контактних даних, наведених у цьому документі. Ці запити можуть надсилатися безкоштовно, і Власник відповідатиме на них якомога раніше та завжди протягом одного місяця, надаючи Користувачам інформацію, яку вимагає законодавство. Будь-яке виправлення або видалення Персональних даних або обмеження обробки буде повідомлено Власником кожному одержувачу, якщо такий є, якому було розкрито Персональні дані, якщо це не виявиться неможливим або вимагає непропорційних зусиль. На вимогу Користувачів Власник повідомляє їм про цих одержувачів.

Додаткова інформація про збір і обробку даних
Судовий позов
Особисті дані Користувача можуть бути використані Власником для законних цілей у суді або на стадіях, що призводять до можливого судового позову через неналежне використання цього Додатку або пов’язаних Сервісів.
Користувач заявляє про те, що Власник може бути зобов'язаний розкрити персональні дані на вимогу державних органів.

Додаткова інформація про Використання

Особисті дані 
На додаток до інформації, що міститься в цій політиці конфіденційності, цей Додаток може надавати Користувачеві додаткову та контекстну інформацію щодо певних Послуг або збору та обробки Персональних даних за запитом.

Системні журнали та обслуговування
З метою експлуатації та обслуговування ця програма та будь-які сторонні служби можуть збирати файли, які записують взаємодію з цією програмою (системні журнали), або використовувати для цієї мети інші особисті дані (наприклад, IP-адресу).

Інформація, яка не міститься в цій політиці
Додаткову інформацію про збір або обробку Персональних даних можна запитати у Власника в будь-який час. Перегляньте контактну інформацію на початку цього документа.

Зміни в цій політиці конфіденційності
Власник залишає за собою право вносити зміни в цю політику конфіденційності в будь-який час, повідомляючи своїх Користувачів на цій сторінці та, можливо, в цьому Додатку та/або - якщо це технічно та юридично можливо - надсилаючи повідомлення Користувачам за допомогою будь-якої контактної інформації, доступної Власник. Наполегливо рекомендуємо часто перевіряти цю сторінку, звертаючись до дати останньої зміни, зазначеної внизу.

Якщо зміни вплинуть на діяльність з обробки, яка виконується на основі згоди Користувача, Власник за потреби отримає від Користувача нову згоду.

bottom of page